Glimstedt biträder Kilenkrysset i deras arbete om renare transporter

Advokatfirman Glimstedt har biträtt Kilenkrysset som fastighetsägare i samband med SEELs (Swedish Electric Transport Laboratory ABs) etablering av en testbädd för elektromobilitet i Nykvarns kommun. Testbädden förväntas bidra till utvecklingen av framtidens elektrifierade transporter.

I Glimstedts team ingick Frida Gullstrand, ansvarig delägare, och Christian Wahlström, delägare.