Glimstedt biträder Kilenkrysset vid försäljning av 200 000 kvm detaljplanerad mark

Advokatfirman Glimstedt har biträtt Kilenkrysset vid försäljning av två fastigheter, i Nykvarn och Staffanstorp, med en total yta om cirka 200 000 kvm detaljplanerad mark. Båda fastigheterna ligger strategiskt väl placerade nära viktiga transportleder och är tillsammans planlagda för nästan 110 000 kvm logistikbyggnation. Läs mer här.

Ansvarig delägare var Frida Gullstrand biträdd av biträdande jurist Kristoffer Vördgren.