Glimstedt biträder Kilenkrysset vid försäljning av mark

Advokatfirman Glimstedt har biträtt säljaren, Kilenkrysset, vid försäljning av 157 000 kvm mark till DSV i Rosersberg vars syfte är att bygga ett framtida logistikcentra.

Ansvarig delägare var Frida Gullstrand.