Glimstedt biträder Kilenkrysset vid förvärv av fastigheter i Mellansverige

Advokatfirman Glimstedt har biträtt Kilenkrysset vid köp av logistikfastigheter i Linköping och Götene. Fastigheterna säljs av Frigoscandia som tidigare har avyttrat fastigheter till Kilenkrysset, Frigoscandia hyr även samtliga aktuella fastigheter och planen är att fortsatt göra det långsiktigt. Läs mer här.

Glimstedts team har bestått av ansvarig delägare Frida Gullstrand och advokaten Hanna Erikson.