Glimstedt biträder köparen vid förvärv av samtliga aktier i tyskt ytbehandlingsföretag

Glimstedt har biträtt Von Arx Sweden AB vid förvärvet av samtliga aktier i det tyska bolaget Impacts GmbH. Impacts är verksamt inom ytbehandlingsbranschen och har sitt huvudkontor i Overlath utanför Köln, och man tillverkar, marknadsför och säljer olika typer av ytbehandlingsmaskiner (s.k. Shotblasters, grinders, scarifiers m.m.). Von Arx, som förvärvades 2018 från amerikanska Emerson Inc. (med biträde av Glimstedt), har mer än fördubblat sin omsättning sedan det förvärvet och utökat sin produktportfölj. Genom förvärvet av Impacts breddar man sitt produktsortiment ytterligare och befäster sin redan starka position på marknaden.

Förvärvet hart förhandlats och förberetts under en längre tid 2023. Closing ägde rum den 3 januari 2024 inför en notarius publicus i Köln.

Glimstedts team har bestått av Michael Lettius och Carin Lettius.

Läs mer här.