Glimstedt biträder Ludvika kommun

Advokatfirman Glimstedt har varit rådgivare till Ludvika kommun i tvist mellan kommunen och NCC om ett vattenledningsprojekt. Efter medling parterna har nått en förlikning som innebär att NCC ska ersätta Ludvika kommun med 52,5 miljoner kronor inkl. moms. Tvisten har pågått sedan våren 2014 och har gällt vem av parterna som bar ansvaret för att ledningen inte var tät.

Ansvarig delägare var Peter Savin. I tvisten deltog även David Karlsson, delägare, och Malin Kulander, advokat.