Glimstedt biträder LW Fastigheter vid fastighetsaffär om 425 miljoner

Advokatfirman Glimstedt har biträtt LW Fastigheter vid förvärv av en fastighetsportfölj i Kalmar från Corem. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 425 miljoner kronor och den uthyrningsbara ytan till ca 48 600 kvm, bestående av främst kontor och lager/lättindustri. Affären har förberetts under mer än ett års tid och Corems personal i Kalmar övergår i och med affären till LW Fastigheter.

Ansvarig delägare på Glimstedt var David Karlsson, biträdd av Felicia Wigstedt.