Glimstedt biträder Myresjöhus vid vägledande dom

Hovrätten ogillar den talan som ett antal fastighetsägare i Skåne fört mot Myresjöhus. Tvisten handlar om villabyggnader som Myresjöhus uppförde under åren 2000-2003 med s.k. enstegstätade fasader, som då var en typgodkänd konstruktion. Eftersom det först 2007 kom uppgifter om att denna fasadkonstruktion kunde vara förenad med risker ansåg hovrätten att fasadkonstruktionen var fackmässig när byggnaderna uppfördes.

– Detta är en vägledande dom som kommer att få stor betydelse för byggbranschen. Domen visar att frågan om fackmässighet skall avgöras utifrån den kunskap som fanns när byggnaderna uppfördes och att det då saknar betydelse att det senare framkommit ny kunskap, säger Glimstedtadvokaten Peter Savin som företrädde Myresjöhus.