Glimstedt biträder Offentliga Hus vid förvärv av fastigheter för ett underliggande fastighetsvärde om 655 Mkr

Offentliga Hus i Norden AB (publ) har offentliggjort att man ingått avtal om förvärv av ett antal samhällsfastigheter i Sverige med en total uthyrningsbar area om 44 000 kvm för ett underliggande fastighetsvärde om 655 Mkr.

Glimstedt har biträtt Offentliga Hus i transaktionen. Ansvarig delägare har varit Erik Borgblad som är verksam vid Stockholmskontoret.