Glimstedt biträder Oscar Properties vid affär med Fastpartner och Slättö

Advokatfirman Glimstedt har biträtt Oscar Properties AB (publ) vid deras överlåtelse av 50% av aktierna i Torsplan Holding AB till Slättö Fastpartner II AB som ägs av Fastpartner AB och Slättö VII. Torsplan Holding AB äger som enda tillgång projekt Helix som är den andra etappen av Norra tornen i Stockholm och omfattar 138 lägenheter med en bostadsarea om ca 12 000 kvm. Försäljningspriset uppgick till SEK 100 miljoner.

Ansvarig delägare är Erik Borgblad vid Glimstedts Stockholmskontor.