Glimstedt biträder Oscar Properties vid fastighetsförvärv och emission av obligationer

Advokatfirman Glimstedt har varit rådgivare i samband med att Oscar Properties Holding AB (publ) och dess helägda dotterbolag under pågående namnändring till Valerum AB (publ) förvärvat fastigheter för 1,4 miljarder kronor, från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ). Glimstedt har även biträtt Oscar Properties vid finansieringen av förvärvet genom emission av säkerställda företagsobligationer om 710 miljoner kronor på den nordiska marknaden. Obligationerna avses noteras på Nasdaq Stockholm.

Vid förvärvet har Glimstedts team letts av delägare Pontus Kågerman och för obligationsemissionen delägare Jonas Gombrii, med biträde främst av advokat Jan Öhgren och biträdande jurist Erica Juhlin.