Glimstedt biträder Pulsen

Advokatfirman Glimstedt har biträtt Pulsenkoncernens fastighetsbolag vid förvärv av två centrala fastigheter i Borås. Fastigheterna innehåller kontor, butiker och bostäder.

Ansvarig delägare var Peter Savin. I transaktionen deltog även advokaten Malin Kulander.