Glimstedt biträder säljaren och hyresgästen vid försäljning av logistikfastighetsbolag liksom långvarigt hyresavtal

Advokatfirman Glimstedt har biträtt säljarna av ett fastighetsbolag med en logistikfastighet till Swedish Logistic Property AB. Avtal om uppförande av en modern frysanläggning om 11.000 kvm på fastigheten i Katrineholm har dessutom tecknats. Det aktuella fryslagret kommer möjliggöra lagring upp till 15 meter och skall utrustas med solceller och miljöcertifieras. Därtill har Glimstedt biträtt den internationella logistikaktör som har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Swedish Logistic Property för hela anläggningen.

Transaktionsvärdet beräknas till 208 mkr. Avtalen är förenade med villkor hänförliga till bygglov m.m. Bolaget beräknas tillträdas under innevarande år och inflyttning beräknas ske i december 2024.

Glimstedts team har bestått av Michael Lettius (ansvarig delägare), Henrik Willquist och Filip Lettius.

Läs mer här.