Glimstedt biträder Slättö vid etableringen av Klinga Logistikpark

Advokatfirman Glimstedt biträdde när Slättö bildande utvecklingsbolaget Klinga Logistikpark. Bakom står Slättö VII och lokala entreprenörer i Norrköping och strategin är att växa inom logistiksegmentet. Färdigutvecklat omfattar projektet cirka 1 Mdr kr i fastighetsvärde. Detaljplanen för fastigheten omfattar drygt 22 hektar och ett första hyresavtal om drygt 30 000 kvm är tecknat.

Glimstedts team bestod av Jan Litborn, Erik Borgblad och Caroline Söderberg.