Glimstedt biträder Stenhus Fastigheter vid förvärv och emission

Advokatfirman Glimstedt har biträtt Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) vid förvärv av två  fastigheter för lager/lätt industri i Gävle och Västerås. Det sammanlagda fastighetsvärdet uppgick till  65 Msek. Förvärven ska delfinansieras genom nyemitterade aktier som Stenhus kommer att emittera i anslutning till tillträdet till en teckningskurs om 16,5 kronor per aktie.

Ansvarig delägare var Erik Borgblad.