Glimstedt biträder Stenhus vid börsnotering och förvärv

Advokatfirman Glimstedt biträder Stenhus Fastigheter vid deras notering på First North samt en kapitalanskaffning om 600 Mkr, därefter gjordes flera förvärv av lager och industrifastigheter för 175 miljoner. Det innebär en ökning av fastighetsinnehavet med 13% i linje med deras satta strategi med tillväxt i fokus.

Ansvarig delägare var Erik Borgblad.