Glimstedt biträder Stenhus vid förvärv i Köping

Advokatfirman Glimstedt har biträtt Stenhus Fastigheter vid förärvet av en kommersiell fastighet i Köping för 57 miljoner. Fastigheten är på knappt 9 000 kvadratmeter och de äger även fastigheten intill. På fastigheten finns även byggrätter om ca 7 000 kvardrameter. Del av köpeskillingen för aktierna i fastighetsbolagen ska betalas av Stenhus genom att de emitterar aktier till säljaren.

Ansvarig delägare var Erik Borgblad.