Glimstedt biträder Stenhus vid köp om en halv miljard

Glimstedt biträder Stenhus Fastigheter vid köpet av en fastighetsportfölj till ett värde om 496 miljoner kronor. I samband med detta utförde även Glimstedt en nyemission som del av finansieringen som även bestod av bankfinansiering och egna medel. Förvärvet består av sju fastigheter, två tomträtter och ett arrende i Stockholm och Göteborg

Ansvarig delägare är Erik Borgblad.