Glimstedt biträder Sterner Stenhus vid ytterligare ett förvärv av fastighet i Köping

Sterner Stenhus Fastigheter har i bolagsaffär från Granen förvärvat fastigheten Köping Midgård 14. Fastigheten omfattar både butiksytor och bostäder med Systembolaget som största hyresgäst. Genom förvärvet har Sterner Stenhus Fastigheter under 2016 förvärvat en sammanlagd uthyrningsbar yta i Köping om ca 35 000 kvadratmeter och är nu en av de väsentliga fastighetsägarna i området.

”Vi är glada att förvärva en bra fastighet i Köpings centralaste del. Köping är en intressant industristad som kommer allt närmare pendlingsavstånd från Stockholm” säger VD Elias Georgiadis.

Rådgivare för Sterner Stenhus Fastigheter var Advokatfirman Glimstedt, genom ansvarig delägare Erik Borgblad och biträdande jurist Björn Sand.