Glimstedt biträder Svenska Handelsfastigheter vid förvärv av 44 fastigheter

Det nystartade Svenska Handelsfastigheter med fokus att långsiktigt utveckla handelsplatser har förvärvat totalt 44 fastigheter belägna mellan Ystad till Boden. Fastigheterna omfattar ca 180 000 kvm. Köparen tillträder fastigheterna under hösten.

Glimstedts team har letts av advokaterna Jan Litborn och Andreas Höhling vid Glimstedts Stockholmskontor. Läs mer på Fastighetsvärldens sida.