Glimstedt biträder Svenska Handelsfastigheter vid förvärv av två handelsfastigheter i Kungsbacka

Advokatfirman Glimstedt har biträtt Svenska Handelsfastigheter i samband med förvärv av två handelsfastigheter från Adapta Fastigheter. Fastigheten vid Hede har en uthyrningsbar yta om knappt 11 100 kvm och ett hyresvärde om cirka 13,8 Mkr. Större hyresgäster är Mio, Rusta samt Nordic Wellness. Fastigheten vid Södercity har en uthyrningsbar yta om drygt 6 000 kvm och ett hyresvärde om cirka 8,8 Mkr. Fastigheten är fullt uthyrd med Willys som största hyresgäst. Samtliga fastigheter tillträddes den 2 september 2019.

Ansvarig delägare är Johan Stridbeck.