Glimstedt biträder Tre Kronor vid köp av 50 handelsfastigheter

Tre kronor Property Investment AB (publ) har offentliggjort att bolaget ingått avtal om förvärv av 50 handelsfastigheter innefattande 43 matbutiker i södra och mellersta Sverige. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 903 Mkr. Affären är villkorad av finansiering och Tre Kronor planerar att i anslutning till förvärvet genomföra en nyemission om 350 Mkr i syfte att uppfylla finansieringsvillkoret.

Glimstedt har biträtt Tre Kronor med samtliga moment i transaktionen, innefattande finansieringen. Ansvariga delägare har varit Erik Borgblad och Johan Stridbeck, som båda är verksamma vid Stockholmskontoret.