Glimstedt biträder vid etablering av biogasanläggning i Skåne

Glimstedt har under 2012 biträtt Skånska Biobränslebolaget AB i samband med bolagets arbete för etableringen av en biogasanläggning i södra Skåne. Biogasanläggningen, som blir Sveriges största som baseras på rötning, uppförs inom ramen för SBI Jordberga AB:s verksamhet, ett bolag som ägs till 20 % av Skånska Biobränslebolaget AB. Övriga delägare i bolaget är Swedish Biogas International, E.ON och Nordic Sugar. Byggstart för biogasanläggningen ägde rum under hösten 2012 och biogas planeras kunna levereras från och med 2014. Ärendet har hanterats av advokat Lars Söderman (ansvarig) och advokat Helena Malmström vid Advokatfirman Glimstedts Lundakontor.