Glimstedt biträder vid etablering av obligationsprogram och emission av obligationer

Advokatfirman Glimstedt har biträtt vid etableringen av Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) (”Nya SFF”) och dess obligationsprogram för säkerställda MTN, med ett rambelopp om åtta miljarder kronor.

Nya SFF är ett nytt finansbolag speciellt bildat för utgivande av säkerställda fastighetsobligationer, och bildas i ett läge där kapitalmarknaden har stor efterfrågan. Obligationerna som emitteras är säkerställda genom en unik juridisk struktur bestående av en pool av pantsatta tillgångar, ultimat fastigheter inom respektive ägares koncern.

Glimstedt har även biträtt vid Nya SFFs första emission under MTN-programmet som genomfördes med likviddag den 9 mars 2015. Emissionen blev på kort tid övertecknad och Nya SFF har emitterat obligationer för totalt över två miljarder kronor, i löptider mellan två till fem år med fast och rörlig ränta.

Glimstedts team har letts av delägarna Jan Litborn och Jonas Gombrii vid Glimstedts Stockholmskontor.