Glimstedt biträder vid fastighetsförsäljning

Advokatfirman Glimstedt har biträtt ägarna till Himmelstalunds Företagspark i Norrköping vid försäljning av tre fastigheter omfattande ca 18 000 kvm uthyrningsbar yta och drygt 50 hyresgäster till Företagsparken Norden Holding AB. Tillträde skedde den 1 september 2022.

Glimstedts team har bestått av advokaterna Andreas Thunholm Sundén och Frida Gullstrand samt biträdande juristen Hanna Erikson.