Glimstedt biträder vid försäljning av fastigheter för ett underliggande fastighetsvärde om 1,18 Mdr

Ägarna till Sveavalvet AB (publ) har offentliggjort att man ingått avtal med NP3 Fastigheter AB (publ) om försäljning av samtliga sina aktier i Sveavalvet AB (publ) (under namnändring) samt indirekt 53 fastigheter i Sverige, för ett underliggande fastighetsvärde om 1 180 Mkr. Fastigheterna omfattar totalt 150 000 kvm och är belägna i Värmland, Småland och norra Sverige.

Glimstedt har biträtt säljarna i transaktionen. Ansvarig delägare har varit Erik Borgblad som är verksam vid Stockholmskontoret.