Glimstedt biträder vid försäljning av Linotol AB

Advokatfirman Glimstedt har biträtt ägarna till Linotol AB vid försäljning av bolaget till Accent Equity. Tillträde skedde den 4 juli 2023 efter godkännande från Konkurrensverket. Ägarna till Linotol AB har återinvesterat i verksamheten och kommer fortsätta sin resa tillsammans med Accent. Linotol är en av Sveriges ledande aktörer inom golvlösningar för industri- och logistikändamål.

Glimstedts team har bestått av delägarna Andreas Thunholm Sundén och Frida Gullstrand, advokaten Amanda Moberg samt juristen Ludvig Moore.