Glimstedt biträder vid försäljningen av HNA Storkök m.fl. bolag till Bravida

Glimstedt har biträtt Säljarna av HNA Storkök m.fl. bolag till Bravida Sverige. HNA Storkök bildades 1991 och är verksamt inom området för professionell kyl- och storköksutrustning till kunder inom såväl privat som offentlig sektor. Man har en stark marknadsposition i framförallt södra Sverige och omsätter drygt 100 mkr samt har ett 40-tal anställda i koncernen. Genom förvärvet stärker Bravida sitt helhetserbjudande och tillförsäkrar sina kunder säkra och kompetenta integrerade lösningar med fokus på energi, miljö, hållbarhet och driftssäkerhet. Bolagen tillträddes den 2 maj 2022. Läs mer här.

Ansvariga delägare var Carl-Johan Ask och Michael Lettius.