Glimstedt biträder vid förvärv av norska och svenska maskin- och diamantföretag

Advokatfirman Glimstedt har biträtt Jack Midhage AB vid förvärvet av bolagen Levanto Diamond Tools AB och Levanto Norge AS med bl.a. diamantverktyg för håltagningsbranschen och stenindustrin i Sverige och Norge. Genom förvärvet breddar Midhagekoncernen det som redan tidigare var Skandinaviens största och bredast sortiment av denna typ av verktyg och maskiner. Koncernen avser fortsätta investera i anläggningar, personal och produktsortiment. Bolagen tillträds den 1 december 2021. Läs mer på hos Midhage eller Linkedin.

Ansvariga delägare var Michael Lettius och Carin Lettius (Managing Partner).