Glimstedt biträder vid förvärv av två maskinföretag

Advokatfirman Glimstedt har biträtt Puvac AB vid förvärvet av bolagen Jack Midhage AB och Jerneviken Maskin AB med diamantverktyg, hårdmetallverktyg och maskiner för byggindustrin. Puvac har i anslutning till förvärven gjort omfattande investeringar i bolagen och distributionsnätverken. Bolagen tillträddes den 31 augusti respektive den 1 september 2021. Här kan du läsa mer om Jerneviken och Midhage.

Ansvariga delägare var Michael Lettius och Carin Lettius (Managing Partner Helsingborg).