Glimstedt biträder vid ny solcellspark

Glimstedt har biträtt Bixia AB vid förhandling och upprättande av PPA (Power Purchase Agreement) mellan Bixia, industrikoncernen Nolato och solenergiföretaget Alight.

Avtalen mellan Bixia AB, Nolato AB och solenergiföretaget Alight avser en ny solcellspark som bidrar till mer förnybar produktion i södra Sverige. Avtalen innebär att Alight kommer att bygga, äga och förvalta solcellsparken, medan Nolato, genom Bixia, kommer att köpa den el som parken producerar. Parken motsvarar storleksmässigt drygt 11 fotbollsplaner med en installerad effekt på runt 8 MW samt en normalårsproduktion på 8 GWh. Detta motsvarar drygt 1600 villors normalårsförbrukning. Avtalen sträcker sig över 10 år och parken beräknas att tas i drift i slutet av april 2022.

Bixia utvecklar hållbara energitjänster och är ett av de elbolag i Norden som köper in störst andel förnybar och lokalt producerad el.

Ansvarig hos Glimstedt var delägaren Finn Stenström.