Glimstedt biträder vid överlåtelse av Åby Fasad till Fasadgruppen

Advokatfirman Glimstedt har biträtt ägarna till Åby Fasad AB vid avyttring av bolaget till Fasadgruppen med tillträde den 1 juli 2021. Åby Fasad AB är den ledande aktören inom mur- och putsverksamhet i Östergötland, och har drivits som ett familjeföretag i tre generationer. Läs mer på Fasadgruppen växer i Östergötland genom förvärv av Åby Fasad | Fasadgruppen Group AB

Glimstedts team bestod av delägaren Andreas Thunholm Sundén samt biträdande juristen Hanna Eriksson.