Glimstedt biträder vid överlåtelse av Byggmaskiner-Gruppen

Advokatfirman Glimstedt har biträtt ägarna till Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB vid avyttring av bolaget inklusive tre rörelsedrivande dotterbolag med verksamhet i Norrköping, Linköping och Stockholm/Järfälla till Renta Sweden AB med tillträde den 13 augusti 2021.  

Ansvarig delägare var advokaten Andreas Thunholm Sundén.