Glimstedt biträder vid överlåtelse av Ecochange till Storskogen

Advokatfirman Glimstedt har biträtt ägarna till Ecochange AB vid avyttring av bolaget till Storskogen 3 Invest AB den 4 juni 2021. Ecochange AB är den marknadsledande aktören inom den snabbt växande marknaden för leveranser av förmånscyklar till kunder inom både privat och statlig verksamhet. Läs mer på Storskogen tror på hållbart resande och förvärvar Ecochange- Storskogen

Glimstedts team bestod av ansvarig delägare Andreas Thunholm Sundén, samt advokaten Frida Gullstrand och biträdande jurist Hanna Eriksson.