Glimstedt biträder vid överlåtelse av logistikfastighet i Eskilstuna

Advokatfirman Glimstedt har biträtt säljaren Bockasjö vid överlåtelse av en paketerad logistikfastighet med 22 000 kvm uthyrningsbar yta i Eskilstuna. Fastigheten var den sista av totalt fem fastigheter som bl.a. Bockasjö avyttrade inom ramen för en affär som skedde sommaren 2023. Det underliggande totala fastighetsvärdet för hela affären uppgår till drygt 2 miljarder kr. Läs mer här.

Glimstedts team har bestått av delägaren Frida Gullstrand samt biträdande juristen Kristoffer Vördgren.