Glimstedt biträder vid överlåtelse av Pagnol Gruppen AB inklusive dess dotterbolag Miljöcenter i Malmö AB och Bröderna Berglund AB, med ca 100 Mkr per år i omsättning

Advokatfirman Glimstedt har, genom Helena Olenmark Malmström och Bo Svensson vid Glimstedts Lundakontor, biträtt Lusso Gruppen AB i samband med överlåtelse av Pagnol Gruppen AB till Volati-ägda Lomond Industrier AB.

I Pagnol Gruppen ingår bland annat Bröderna Berglund AB samt Miljöcenter i Malmö AB, som är en ledande leverantör av produkter inom hem och trädgård. Pagnol Gruppen redovisade för 2015 en omsättning om cirka 100 Mkr och ett rörelseresultat före avskrivningar om cirka 17 Mkr. Därmed stärker den nordiska handels- och industrikoncernen Lomond Industrier sitt utbud och erbjudande till fackhandeln med Pagnol Gruppens produkter för hem och trädgård.

För ägarna bakom Lusso Gruppen, tillika tidigare företrädarna för Pagnol-koncernen, Lars Morin och Thomas Mårtensson, har försäljningen av Pagnol Gruppen skett i syfte att stärka bolagens marknadsnärvaro och framtida utvecklingsmöjligheter. ”Vi har byggt upp ett framgångsrikt och stabilt företag med hjälp av ett starkt team kunniga medarbetare, leverantörer och kunder – men nu är det dags för oss att kliva av som ägare och lämna över rodret till en noterad koncern som vi tror kommer att ge Pagnol Gruppen rätt förutsättningar för framtiden”, säger Lars Morin. Thomas Mårtensson håller med och tillägger, att för bolagens samarbetspartners kommer skiftet bli både positivt och smidigt till följd av Lomond Industriers marknadskännedom och konkurrenskraft, men också eftersom man även fortsättningsvis kommer möta Miljöcenters personal och VD, Veronica Kajrup, i de dagliga kontakterna med bolagen. Även Lars Morin och Thomas Mårtensson kommer att finnas kvar i verksamheten tills vidare.

Tillträde av aktierna ägde rum den 16 maj 2016.

Advokat Bo Svensson
Advokat Helena Olenmark Malmström
Advokatfirman Glimstedt i Lund