Glimstedt biträder vid Qlosr ABs notering

Advokatfirman Glimstedt har biträtt vid noteringen av Qlosr ABs notering på NGM Nordic SME. Noteringen genomfördes genom ett omvänt förvärv vilket innebär att ägarna till Qlosr har ingått ett avtal med Archelon (NSME: ALON B) om försäljning av Qlosr AB med samtidig utdelning av Archelons nuvarande verksamhet till aktieägarna. Archelons förvärv av Qlosr, med samtidigt namnbyte till Qlosr Group AB (publ) och verksamhetsbyte, är villkorat av att NGM Nordic SME godkänner Qlosr för fortsatt notering.

Qlosr är en helhetsleverantör inom IT-lösningar som främst levererar och säljer prenumerationstjänster till små och medelstora företag.

Ansvarig delägare är Erik Borgblad, tillsammans med Jan Öhgren, advokat, och Erica Juhlin, biträdande jurist.