Glimstedt biträder vid transaktion inom omsorgsbranschen

Advokatfirman Glimstedt har biträtt ägarna till A & O Ansvar & Omsorg AB vid försäljning av bolaget till Forenede Care AB. A & O Ansvar och Omsorg, som är en av Sveriges största privatägda vårdgivare inom äldreomsorg, startades av Frank Mårdh 1993, och har sedan 2005 drivits av Frank och hans son Sakarias Mårdh. Sakarias Mårdh kommer att fortsätta arbeta inom A & O Ansvar och Omsorg efter förvärvet. Förvärvet är villkorat av ett godkännande från Konkurrensverket, och beräknas att bli slutfört under första kvartalet 2023.

Glimstedts team har bestått av delägarna Andreas Thunholm Sundén och Sebastian Katsinas samt advokat Amanda Moberg.