Glimstedt delaktig i framgångsrik företagsrekonstruktion i Zenergy AB

Advokat Johan Sölveland på Glimstedts Göteborgskontor förordnades till rekonstruktör för Zenergy AB den 11 januari 2019. Därefter har det under vintern och våren pågått ett intensivt arbete att fullfölja den rekonstruktionsplan som Advokatfirman Glimstedts rekonstruktionsteam utarbetat tillsammans med Zenergy AB:s operativa ledning och styrelse. Viktiga åtgärder har varit att säkerställa Zenergy AB:s betalningsförmåga och ställning på längre sikt genom att få till stånd ny finansiering via befintliga och nya ägare. De nya ägarna har garanterat ett betydande kapitaltillskott och vid årsstämma i början av maj 2019 har beslutats om att genomföra nyemission, vilken tillför bolaget ytterligare medel. Vidare har ett offentligt ackord om 50% fastställts av Jönköpings tingsrätt efter att en stor majoritet av bolagets fordringsägare röstat för att acceptera det ackordserbjudande som lagts fram. Efter att beslutet om ackord vunnit laga kraft, avbryts nu rekonstruktionen eftersom syftet med förfarandet är uppnått. Styrelse, ledning och de nya huvudägarna avser nu att driva Zenergy AB:s affärer vidare med tydligt fokus på finansiell kontroll och med målet att nå god lönsamhet i rörelsen.

Ärendet är – sammanfattningsvis – ett bra exempel på hur en företagsrekonstruktion som genomförs i samspel mellan rekonstruktör och ledning kan vara ett bra instrument för att stärka ett bolag med en bra affärsidé men med ett akut behov av nytt kapital och andra åtgärder som bolaget inte i tid kan hantera själv utan det skydd som företagsrekonstruktionslagen erbjuder.