Glimstedt företräder Amasten vid försäljning om 1,5 miljarder

Advokatfirman Glimstedt biträder Amasten vid försäljningen till Samhälsbyggnadsbolaget i Norden, SBB. Fastighetsportföljen omfattar 41 fastigheter med 1 560 lägenheter med mer än 100 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta på sju orter. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 1,5 miljarder kronor.

Ansvarig delägare är Erik Borgblad.