Glimstedt företräder Amasten vid planerat fastighetsvärde från ICA om ca SEK 3 mdr

Advokatfirman Glimstedt företräder Amasten i deras planerade förvärv av samtliga aktier i Urbano AB från ICA-handlarnas Förbund Finans AB. Parterna har tecknat en avsiktsförklaring enligt vilken Amasten ges en exklusiv rätt att slutförhandla affären. Urbano äger, genom dotterbolag, bostadsfastigheter i Upplands Väsby, Örebro, Nynäshamn, Nyköping, Växjö och Gävle, med ett sammanlagt fastighetsvärde om ca 3 miljarder kronor. Köpeskillingen i affären förväntas uppgå till 978,5 Mkr, vilken avses regleras mot nyemitterade aktier i Amasten. Om affären genomförs kommer Amasten efter affären att äga fastigheter till ett sammanlagt värde om ca SEK 7 mdr.

Ansvarig delägare är Erik Borgblad som är verksam vid Glimstedts Stockholmskontor.