Glimstedt företräder Bixia AB vid förvärv av Sjöbo Energi AB

Sjöbo Energi AB är ett kommunalt elhandelsbolag med ca 7 000 kunder. Kommunen fattade under 2011 beslut om att bolaget skulle säljas. Under 2012 påbörjades processen med att finna en intressent. Efter genomförd granskning och omfattande förhandlingar kunde parterna ingå ett avtal om överlåtelse av aktierna. Den 29 augusti 2012 fattade kommunfullmäktige i Sjöbo kommun beslut om att bolaget skulle säljas till Bixia AB i enlighet med ingånget avtal. Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft. Ansvariga jurister som biträtt Bixia AB i förvärvsprocessen är advokaten Christian Wahlström och jur kand Pernilla Tilly Nors på Norrköpingskontoret.