Glimstedt företräder säljaren vid försäljning av Pullman-Ermatorkoncernen till Husqvarna

Advokatfirman Glimstedt har biträtt Bevaclean Import AB vid förhandlingarna inför och försäljningen av Pullman-Ermatorkoncernen med ett amerikansk dotterbolag till Husqvarna. Målbolagen, som har haft en mycket kraftig tillväxt under senare år, är marknadsledande inom lösningar för damm och betongslamhantering såsom stoftavskiljare, torr- och våtdammsugare och luftrenare till byggindustrin.

Glimstedts team har huvudsakligen bestått av delägarna Carin Lettius och Michael Lettius, vilka båda är verksamma vid Helsingborgskontoret.