Glimstedt företräder vid transaktion inom truckbranschen

Advokatfirman Glimstedt har biträtt ägarna till Nordisk Truck-Trans AB i Norrköping vid försäljning av bolaget till Toyota Material Handling Sweden AB. Tillträde skedde den 1 december 2022.

Glimstedts team har bestått av delägare Andreas Thunholm Sundén och advokaten Amanda Moberg.