Glimstedt fortsatt i toppen i senaste mätningen av rådgivare vid fastighetstransaktioner

 

Glimstedt är återigen med på topplistan över Sveriges största transaktionsbyråer inom fastighetssegmentet. I senaste mätningen hamnar Glimstedt på en tredjeplats mätt i underliggande affärsvolym i de affärer som byrån har varit rådgivare vid.

Fastighetsteamet leds av Stockholmskontorets Managing Partner Jan Litborn tillsammans med de fastighetspecialiserade delägarna Erik Borgblad, Andreas Höhling, Jonas Gombrii, Johan Stridbeck från Stockholm samt Anders Wennergren på Glimstedt Göteborg.

Avseende prisutvecklingen står vi inför ett vägskäl, där många spekulerar i fallande priser. Inom vissa segment, exempelvis byggrättsaffärer, har vi redan märkt av en viss prisnedgång, vilket bland annat är en effekt av fallande bostadspriser. Andra omständigheter som kommer att påverka priserna är givetvis vad som händer med räntorna. Dessutom får vi se lite hur de nya reglerna för ränteavdrag kommer att påverka, säger Erik Borgblad.

Läs hela artikeln på Fastighetssverige.