Glimstedt har biträtt ägarna till LB’s Lastbilar AB vid överlåtelse av bolaget till Bilia

LB’s Lastbilar AB bedriver reparation och service av transport- och lastbilar i Norrköping, och har varit ägt av familjen Brunius till och med den 1 april 2022, då bolaget överläts till Bilia. Glimstedt har biträtt ägarna vid överlåtelsen. Ansvarig delägare hos Glimstedt har varit advokaten Andreas Thunholm Sundén.