Glimstedt har biträtt ägarna till Stockholms Ögonklinik

Advokatfirman Glimstedt har biträtt ägarna till Stockholms Ögonklinik Holding AB vid försäljning av bolaget inklusive dess rörelsedrivande dotterbolag till Capio Medocular AB.

Ansvariga delägare har varit Johan Nyberg och Christian Wahlström. I transaktionen deltog även biträdande juristen Amanda Moberg.