Glimstedt har biträtt aktieägarna i InterTank vid försäljningen av en majoritetsandel

Advokatfirman Glimstedt har agerat legal rådgivare till aktieägarna i InterTank Nordic AB (”InterTank) vid försäljningen av en majoritetsandel till Aleph Commodities Ltd (”Aleph”).

InterTank är ett oberoende lagringsbolag för flytande bulkprodukter som förvaltar mer än 1 miljon kubikmeter lager i över 20 anläggningar i Europa och Mellanöstern. Aleph är ett investmentbolag med säte i London. Tillsammans kommer parterna nu fokusera på att gemensamt utveckla möjligheter inom sektorn för förnybar energi.

Glimstedts team bestod av Annika Freij och Johan Rappmann, delägare, samt Joakim Zetterström, biträdande jurist.