Glimstedt har biträtt Alhem Fastigheter AB i fastighetstransaktion

Advokatfirman Glimstedt har biträtt Alhem Fastigheter AB i överlåtelse av fastighet i Västerås till K-Fastigheter AB för byggnation av hyresrätter. Glimstedts team leddes av Anders Wennergren.