Glimstedt har biträtt Bergkvarabuss i framgångsrik skadeståndstvist

Bergkvarabuss stämde Länstrafiken i Kronoberg på skadestånd till följd av en avtalsstridig ändring av Bergkvarabuss uppdrag enligt ett upphandlat busstrafikavtal. Domstolen, som fann att det var fråga om ett väsentligt avtalsbrott, har beslutat lämna Bergkvarabuss talan fullt bifall. Länstrafiken Kronoberg ska därmed ersätta Bergkvarabuss i form av skadestånd med drygt 8,4 miljoner kronor. Glimstedt biträdde Bergkvarabuss i tvisten, ansvarig delägare var Peter Savin med biträde av jur. kand Malin Kulander.